zastosowanie EkofibruEKOFIBER jako materiał termoizolacyjny ma szerokie zastosowanie w przypadku ocieplania jak też docieplania stropów, stropodachów, ścian, podłóg w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych.

Doskonałe wartości przenikania ciepła, łatwość montażu i niskie koszty materiału preferują EKOFIBER do szerokich zastosowań w budownictwie.

By zobaczyć szczegóły zastosowania Ekofibru w systemach ociepleń kliknij w zielone kółko na zdjęciu przekroju domku.

Wartość współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych
Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się.

Warstwa osłonowo - elewacyjna
Płytki z betonu komórkowego M 600 12 cm. Cegła dziurawka gr. 12 cm. Cegła kratówka gr. 12 cm. Cegła ceramiczna pełna gr.13 cm. Cegła klinkierowa gr. 12 cm.
Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] Współczynnik U [W/m2K]
Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. 8 0,3 0,33 0,32 0,33 0,33
10 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28
12 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25
15 0,2 0,21 0,2 0,21 0,21
Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. 8 0,32 0,34 0,34 0,34 0,35
10 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29
12 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26
15 0,2 0,21 0,21 0,21 0,21
Cegła kratówka gr. 25 cm. 8 0,34 0,36 0,36 0,36 0,37
10 0,29 0,31 0,3 0,31 0,31
12 0,25 0,27 0,26 0,26 0,27
15 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22


Pomiędzy szkieletem o grubości 140 mm wypełnienie EKOFIBREM o gr.140 mm. Poszycie stanowi płyta wiórowa o minimalnej grubości 17 mm.
Wartość współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) z uwzględnieniem niejednorodności materiałowej ściany tj. ok. 15% udziału drewna.
Warstwa elewacyjna. Grubość dodatkowego ocieplenia. Współczynnik U [W/m2K].
Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się.
Cegła klinkierowa gr.12 cm. Miedzy szkieletem, a cegłą 2 cm szer. Wentylowana pustka powietrzna. Bez docieplania. 0,25
Deski drewniane lub siding na dodatkowym pionowym ruszcie gr. 4 cm. Docieplanie ekologicznym materiałem termoizolacyjnym EKOFIBER warstwą o gr. 4 cm między dodatkowy ruszt. 0,2


Przykład izolacji stropodachu wentylowanego.

Wartość współczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych.
Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] Współczynnik U
[W/m2K]
15 0,28
17 0,27
20 0,23
25 0,2
30 0,18


Przykłady izolacji typowych ścian trójwarstwowych z uwzględnieniem warstwy konstrukcyjnej z silikatu.

Wartość współczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych.
Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się.
Warstwa osłonowa - elewacyjna. Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] Współczynnik U [W/m2K]
Cegła wapienno - piaskowa (silikatowa) gr. 12 cm. Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. 8 0,34
10 0,29
12 0,25
15 0,21
Blok drążony silikatowy 6 NFD gr.25 cm 8 0,36
10 0,3
12 0,26
15 0,22
Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. 8 0,34
10 0,29
12 0,25
15 0,21
Cegła kratówka gr. 25 cm. 8 0,36
10 0,31
12 0,26
15 0,22
Przegroda przedstawiona na zdjęciu uzyskała złoty medal na Targach "DOM 2000" w Kielcach.