Układanie izolacji:

Metoda montażu Ekofibru na suchoIzolację z EKOFIBRU można wykonać przez wdmuchiwanie na sucho. Do ułożenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujący, wąż przesyłowy oraz specjalne końcówki natryskowe. Wydajność agregatu wynosi ok. 600kg/h.

Metoda sucha:

Jest metodą dominującą (ponad 90% realizacji) i tańszą, gdyż nie ma przy niej strat materiału. EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowane pustki w ścianach, stropach lub połaciach dachowych. Może być również wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w przestrzenie w poddaszu nieużytkowym. Zalecane gęstości materiału w warstwie izolacyjnej:

  • ściany 54 ÷ 64 kg/m3,
  • połacie dachowe 40 ÷ 50 kg/m3,
  • stropy płaskie nieużytkowe 30 ÷ 35 kg/m3.

Metoda montażu Ekofibru na sucho

Opisana metoda wdmuchiwania ("blow in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Można nią wykonywać izolacje bezpośrednio z samochodu w trudnodostępnych przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesył powietrzny materiału nie jest uciążliwy dla otoczenia nawet przy docieplaniu zamieszkałych budynków.

Czym jest Ekofiber?


To tani, energooszczędny, o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, ognioodporny, przyjazny środowisku i człowiekowi, dyfuzyjny (oddycha), montowany bez strat technologicznych, chroni drewno przed pleśniami i grzybami, a metale przed korozją, nieprzyjazny dla gryzoni i insektów, posiada dobre właściwości izolacji akustycznej, uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, materiał termoizolacyjny.