Dane techniczne:

Zarówno produkt jak i technologia jego wytwarzania są w pełni ekologiczne. Polega ona na rozwłóknieniu celulozy zawartej w makulaturze gazetowej i jej mineralizacji związkami boru.

Uzyskany w ten sposób wyrób charakteryzuje się następującymi cechami:
Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).

Stosowane gęstości montażowe:

 • stropodachy, poddasza nieużytkowe - 30÷35 kg/m3,
 • połacie dachowe - 45÷50 kg/m3,
 • ściany - 60÷65 kg/m3.

• Współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,039 W/mK.

"Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie należy stosować paroizolacji.

Odporność na grzyby i pleśnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.

Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC).

Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.

Wysoka zdolność izolacji akustycznej:

Częstotliwość [Hz]
Pogłosowy współczynnik
pochłaniania dźwięku
125
0,42
250
0,67
500
0,71
1000
0,75
2000
0,83
4000
0,83

Tabela. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku przez warstwę izolacji o grubości 10 cm wykonaną z EKOFIBRU.

• Własności fizyko-chemiczne:

 • maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości ??- 23%,
 • naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku - 11 ÷ 17%
 • wartość współczynnika dyfuzji (przy gęstości 47,5 kg/m3) ????520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
 • wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęstości 47,5 kg/m3) - ???= 1,4,
 • ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
 • wartość Ph - ok. 7,
 • ilość chemicznie związanej wody w związkach impregnujących - 2,73 [kg/m3],
 • ilość naturalnie związanej wody przy wilgotności 14% - ok. 4,5 [kg/m3].

Zastosowanie: termoizolacja stropów, stropodachów wentylowanych, połaci dachowych, ścian w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, hale produkcyjne i sportowe, chłodnie, budynki inwentarskie.
Dane dodatkowe:

 • kraj produkcji: Polska,
 • dystrybucja i wykonawstwo: sprzedaż hurtowa i detaliczna w sieci przedstawicieli na terenie kraju,
 • opakowanie: worek papierowy o zawartości 15 kg,
 • gwarancja: 10 lat na materiał

Czym jest Ekofiber?


To tani, energooszczędny, o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, ognioodporny, przyjazny środowisku i człowiekowi, dyfuzyjny (oddycha), montowany bez strat technologicznych, chroni drewno przed pleśniami i grzybami, a metale przed korozją, nieprzyjazny dla gryzoni i insektów, posiada dobre właściwości izolacji akustycznej, uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, materiał termoizolacyjny.